Zamówienia publiczne

ROK 2016

pobierz: ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: „Ochrona fizyczna Zespołu Szkół Sportowych w Tychach”
pobierz: OGŁOSZENIE: ZAPYTANIE OFERTOWE
pobierz: OGŁOSZENIE: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ROK 2013
pobierz: ZP.ZOC/1/2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz: ZP.ZOC/1/2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ROK 2011
CEL PRZETARG NIEOGRANICZONY na DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH. Zmiana terminu składania ofert: 14.11.2011 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załącznik nr 1, 3-5 do SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Odpowiedz na pytanie dot. treści SIWZ
załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po zmianie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ROK 2010
CEL Dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Sportowych w Tychach (Oznaczenie sprawy 1/2010)
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ
załącznik nr 2 do SIWZ
załącznik nr 3 do SIWZ
załącznik nr 4 do SIWZ
załącznik nr 5 do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ROK 2009
CEL DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH
pobierz: TREŚĆ OGŁOSZENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)
OŚWIADCZENIE (plik doc)
ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY (plik doc)
FORMULARZ CENOWY (plik doc)
DRUK OFERTY (plik doc)
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE SIWZ (plik doc)
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE SIWZ (plik pdf)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA(plik pdf)

11.10.2012 |Admin |