Wpłaty

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
50 zł na rok szkolny, drugie dziecko 40 zł (w dowolnych ratach).
Trzecie i każde następne dziecko uczące się w ZSS jest zwolnione.


Składka może byc wpłacana w dowolnych ratach na konto: Bank Pekao S.A. nr 48 1240 1330 1111 0010 6084 2038 w tytule należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, lub bezpośrednio u wychowawcy klasy w trakcie zebrań z rodziców lub na konsultacjach.KONTO RADY RODZICÓW
Bank Pekao S.A.
48 1240 1330 1111 0010 6084 2038.

16.09.2016 |Admin |