KRAJOWA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 • Projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

  W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Sportowych przystąpił do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
  Szkolny koordynator projektu: Monika Szynczewska
  Zespół koordynujący:
  Kinga Sokół, Anna Wajdner- Mazgaj, Ewa Kościelny, Wioleta Matula,Sabina Mirowska- Kalisz

 • Zespół Szkół Sportowych z Krajowym Certyfikatem Szkół Promujących Zdrowie

  23 listopada w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie dyrektor Jacek Baran wraz z koordynatorem Moniką Szynczewską odebrali Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie z rąk Macieja Kopeć podsekretarza stanu MEN, Elżbiety Matejk dyrektora Departamentu Kształcenia Integracyjnego MEN oraz prof. Barbary Woynarowskiej przewodniczącej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie.
  W uroczystości wziął również udział Tomasz Wojtasik koordynatora woj. śląskiego.
  Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, które są wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. W tym roku 35 szkół odebrało taki certyfikat, dołączyliśmy tym samym do grona 200 szkół w Polsce legitymujących się tym certyfikatem.

REFERENCJE