SEKRETARIAT SZKOŁY

Szkoła Podstawowa:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
(sprawy uczniów i nauczycieli załatwia się w godzinach 9.40-10.45 13.25 - 14.30)

Gimnazjum
sprawy uczniów i nauczycieli załatwia się od poniedziałku do czwartku w godzinach:10.00 - 12.00