SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Szkoła podstawowa
PRZEWODNICZĄCY - Musiał Julia - klasa 6a
ZASTĘPCA - Wróbel Paulina - klasa 6a
SKARBNIK/PROTOKOLANT - Szkoła Filip - klasa 5d
Opiekunowie: Iwona Kusińska i Joanna Wiśniewska
Gimnazjum
PRZEWODNICZĄCY - Łukasz Polakowski klasa - III A
ZASTĘPCA - Aleksandra Skowronek klasa I A
SKARBNIK - Aleksandra Brożek klasa - III B
opiekunowie: Anna Wajdner-Mazgaj i Lidia Franczak
>>>PRAWA UCZNIA

>>>OBOWIĄZKI UCZNIA

>>>NAGRODY I KARY

>>>REGULAMIN STROJU UCZNIOWSKIEGO

21.10.2016 |Admin |