Rada Rodziców

Rada rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców, powołaną do organizowania współudziału rodziców w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych szkoły.

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2O16/2017:
Przewodnicząca Rady Rodziców - Ewa Krzyżaniak-Stala
Zastępca Przewodniczącej RR - Agnieszka Bożek
Skarbnik RR - Agnieszka Krakowiak

16.09.2016 |Admin |

Regulamin Rady Rodziców

25.11.2016 |Zarząd Rady Rodziców|


Szanowni Rodzice

Zarząd Rady Rodziców informuje, iż na zebraniu Rady Rodziców w czerwcu bieżącego roku dotyczącego ubezpieczenia dzieci i młodzieży ...(więcej)

01.09.2015 |Zarząd Rady Rodziców|