RADA PEDAGOGICZNA

mgr Andrzejewska Justyna- wychowanie fizyczne,
mgr Baran Jacek- wychowanie fizyczne,
mgr Agata Białoń- religia,
mgr Bielska Alina- historia, wiedza o społeczeństwie,
mgr Biskup Anna- język niemiecki
mgr Błasiak Agnieszka- pedagog
mgr Chrószcz Teresa- religia,
mgr Chwalczyk Ewa- matematyka,
mgr Ciukaj Przemysław
mgr Czarnecka - Majkut Agnieszka- edukacja wczesnoszkolna,
mgr Małgorzata Ćwiklińska - Kostu¶- edukacja wczesnoszkolna
mgr Folkert Alina- biblioteka
mgr Franczak Lidia- biblioteka
mgr Fuks Hanna- edukacja wczesnoszkolna,
mgr Gardner Małgorzata- geografia
mgr Gawronowska - Brania Ewa- pedagog
mgr Góral Regina- wychowanie fizyczne,
mgr Górecka Jolanta- matematyka,
mgr Grabowska Izabela- matematyka,
mgr Grudzińska-Celer Barbara- edukacja wczesnoszkolna
mgr Jagiełka Tomasz- wychowanie fizyczne,
mgr Jagiełka Wojciech- wychowanie fizyczne,
mgr Jakubowska -Mróz Joanna- biologia, przyroda,
mgr Józefowska Agnieszka- edukacja wczesnoszkolna, historia,
mgr Jurczyga Teresa- informatyka, matematyka,
mgr Ko¶cielny Ewa- edukacja wczesnoszkolna, logopeda,
mgr Kowalczyk - Pałuska Grażyna- muzyka,
mgr Kondratowicz Adam -wychowanie fizyczne
mgr Kurbiel Mirosław- wychowanie fizyczne,
mgr Kusińska Iwona- przyroda,
mgr Ku¶ Bożena- matematyka,
mgr Kuta Monika- język polski,
mgr Lewandowska Barbara- wychowanie fizyczne,
mgr Libecka Sylwia- ¶wietlica
mgr Majcherczyk Rafał- wychowanie fizyczne
mgr Majcherowicz Wojciech- wychowanie fizyczne,
mgr Majkut Krzysztof-informatyka, technika,
mgr Matula Wioleta- informatyka, technika,
mgr Michalska Alicja- matematyka,
mgr Mirowska-Kalisz Sabina- edukacja wczesnoszkolna,
mgr Pasternak Elżbieta- ¶wietlica,
mgr Peroń Wojciech- język angielski,
mgr Piecha Mariola- język polski,
mgr Pisula Joanna- język angielski,
mgr Piasecka Ewa- język polski,
dr Profaska Marzena- historia,
mgr Radek Aleksandra- wychowanie fizyczne,
mgr Rakowski Jarosław- wychowanie fizyczne,
mgr Ry¶ Bożena- edukacja wczesnoszkolna,
mgr Sojka Jerzy- plastyka,
mgr Sokół Kinga- wychowanie fizyczne,
mgr Stachurka Andrzej- języka angielski,
mgr Strzępek Marcin- matematyka, fizyka,
mgr Szynczewska Monika- wychowanie fizyczne,,
mgr Urbanowicz Małgorzata- chemia,
mgr Wajdner - Mazgaj Anna- religia,
mgr Wi¶niewska Joanna- język angielski,
mgr Wosz Danuta- język polski,
mgr Zbroińska Renata- język polski,

15.09.2016 |Admin |