Osi±gnięcia

Rok szkolny 2016/2017

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

Ulman Michalina wyróżnienie (op. Agnieszka Czarnecka - Majkut)
Pieprzyca Szymon wyróżnienie (op. Jolanta Górecka)
Mróz Szymon wyróżnienie (op. Bożena Ku¶)
ŁawniczakAleksander wyróżnienie (op. Bożena Ku¶)
Mróz Maciej wyróżnienie (op. Bożena Ku¶)
Łakota Wojciech wyróżnienie (op. Jolanta Górecka)
Mróz Bartłomiej wyróżnienie (op. Jolanta Górecka)
Duszyński Piotr wyróżnienie (op. Jolanta Górecka)
Wspaniały Filip wyróżnienie (op. Ewa Chwalczyk)
Litewczuk Amelia wyróżnienie (op. Izabela Grabowska)
Komorowski Kacper wyróżnienie (op. Izabela Grabowska)
Wspaniały Nikodem wyróżnienie (op. Marcin Strzępek)

Serdecznie gratulujemy!!!

13.06.2017 |Teresa Jurczyga|


WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU OLIMPUS Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM

Laureaci:
Filip Wspaniały kl. IB (opiekun p. Ewa Chwalczyk)
Martyna Binek kl .IA (opiekun p. Izabela Grabowska)
Daniel Giel kl. IC (opiekun p. Izabela Grabowska)
Kinga Krokosz kl. IA (opiekun p. Izabela Grabowska)
Kacper Komorowski kl. IC (opiekun p. Izabela Grabowska)
Amelia Litewczuk kl.IC (opiekun p. Izabela Grabowska)


SZKOŁA PODSTAWOWA

Laureaci:
Emilia Słabosz kl. 6d (opiekun p. Jolanta Górecka)
Bartłomiej Mróz kl. 6d (opiekun p. Jolanta Górecka)
Krzysztof Machała kl. 6b (opiekun p. Alicja Michalska)
Serdecznie gratulujemy!!!

01.6.2017 |Alicja Michalska|


W paĽdzierniku odbył się ogólnopolski konkurs z języka polskiego "MULTITEST" dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Wyniki:
- I miejsce (grawerowany dyplom) dla ucznia kl. IB gimnazjum Mirosława Franczaka (opiekun E. Piasecka)
- laureaci:
Julia Łuczun kl. 5a (opiekun M. Kuta)
Natalia Pogorzelska kl.5d (opiekun R. Zbroińska)
- wyróżnienia:
Daniel Giel kl. IC gimnazjum (opiekun M. Piecha)
Kinga Krokosz kl. IA gimnazjum (opiekun E. Piasecka)
Martyna Binek kl. IA gimnazjum (opiekun E. Piasecka)
Serdecznie gratulujemy!

23.12.2016 |Bożena Ku¶|


Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Multitest z Matematyki

Gimnazjum
laureat - Kacper Komorowski [opiekun p. I. Grabowska]

wyróżnienie;
Filip Wspaniały, Mirosław Franczak [opiekun p. E. Chwalczyk]
Daniel Giel, , Amelia Litewczuk [opiekun p. I. Grabowska]


Szkoła Podstawowa
wyróżnienie ;
Aleksander Ławniczak, Maciej Mróz, Szymon Wadas [opiekun p. B. Ku¶] Serdecznie gratulujemy!

16.12.2016 |Bożena Ku¶|


Rok szkolny 2015/2016

Wyniki Finału Mistrza Matematyki klas 4 - 6 w roku szkolnym 2015 / 2016

Klasy 4
1. Mateusz Sałata 4c
2. Wiktoria Gasz 4d
3. Anna Baj 4c
Julia Łuczun 4a

Klasy 5
1. Krzysztof Machała 5b
2. Kacper Chmura 5c
3. Tymoteusz Mróz 5d
Korneliusz Nawrocki 5b
Wojciech Łakota 5d

Klasy 6
1. Kinga Krokosz 6a
1. Daniel Giel 6c
2. Kacper Komorowski 6d
3. Filip Wspaniały 6b
wyróżnienie - Anna Bu¶ 6c


Serdecznie gratulujemy!

23.05.2016 |Bożena Ku¶|


Wyniki konkursu Kangur Matematyczny

Szkoła Podstawowa:

Wyróżnienia: 1. Mróz Maciej kl. III c - op. S. Mirowska - Kalisz
2. Waluscha Radosław kl. III a - op. E. Ko¶cielny
3. Sałata Mateusz klasa kl. IV c - op. J. Górecka
4. Pogorzelska Natalia kl. IV d - op. B. Ku¶
5. Mróz Tymoteusz kl. V d - op. J. Górecka
6. Łakota Wojciech kl. V d - op. J. Górecka
7. Mróz Bartłomiej kl. V d - op. J. Górecka
8. Wspaniały Filip kl. VI b - op. B. Ku¶
9. Giel Daniel kl. VI c- op. B. Ku¶
10. Dorecki Radosław kl. VI b - op. B. Ku¶
11. Zawadzka Julia kl. VI c - op. B. Ku¶

Gimnazjum:

Wyróżnienie:
1. Wspaniały Nikodem I B - op. M. Strzępek
Serdecznie gratulujemy!

23.05.2016 |Teresa Jurczyga|


WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO GALILEO

Szkoła Podstawowa:

Laureaci:
1. Julia Łuczun - kl. 4a - opiekun M. Kuta
2. Mateusz Sałata - kl.4c - opiekun R. Zbroińska
3. Natalia Pogorzelska - kl. 4d - opiekun R. Zbroińska
4. Mirosław Franczak - kl. 6c - opiekun D. Wosz
5. Julia Zawadzka - kl. 6c - opiekun D. Wosz
6. Daniel Giel - kl. 6c - opiekun D. Wosz
7. Zuzanna Kłap - kl. 6a - opiekun D. Wosz

Wyróżnienia: 1. Kinga Kiraga - kl. 4a - opiekun M. Kuta
2. Wiktor Czyżewski - kl. 4b - opiekun M. Kuta
3. Roch Anczykowski - kl. 4b - opiekun M. Kuta
4. Robert W±tor - kl. 4b - opiekun M. Kuta
5. Emilia Słabosz - kl. 5d - opiekun R. Zbroińska
6. Kinga Krokosz - kl. 6a - opiekun D. Wosz
7. Martyna Binek - kl. 6a - opiekun D.Wosz
Gimnazjum:

Wyróżnienie:
1. Aleksandra Brożek - kl. IIB - opiekun E. Kałęka - Okoń

Serdecznie gratulujemy!

13.05.2016 |Danuta Wosz|


Olimpus

Tytuł laureata w konkursie matematycznym Olimpus otrzymali:

Krzysztof Machała klasa 5b, opiekun p. Alicja Michalska
Aleksandra Fijołek klasa 2C, opiekun p. Ewa Chwalczyk

13.05.2016 |Alicja Michalska|


W paĽdzierniku odbył się ogólnopolski konkurs z języka polskiego "MULTITEST"

dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wyniki:
- laureaci:
kl. II gimnazjum: Aleksandra Brożek (opiekun E. Kałęka-Okoń)
kl. 6: Mirosław Franczak (opiekun D. Wosz)
kl. 4: Mateusz Sałata (opiekun R. Zbroińska)
- wyróżnienia:
kl. 6: Julia Zawadzka, Martyna Binek, Nikola Zadylak (opiekun D. Wosz)
kl. 4: Natalia Pogorzelska (opiekun R. Zbroińska)
Gratulujemy sukcesu!

10.12.2015 |Ewelina Kałęka-Okoń|


Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego OLIMPUS:

Piotr Duszyński - tytuł laureata, 5 miejsce w kraju (opiekun p. Andrzej Stachurka)
Antoni Viscardi - tytuł laureata (opiekun p. Andrzej Stachurka)

05.2016 |Andrzej Stachurka|


Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego Amazing Story

Patryk Prasałek - 1 miejsce w mie¶cie (opiekun p. Andrzej Stachurka)

05.2016 |Andrzej Stachurka|


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Multitest

Julia Łuczun - wyróżnienie (opiekun p. Andrzej Stachurka)
Robert W±tor- wyróżnienie (opiekun p. Andrzej Stachurka)

05.2016 |Andrzej Stachurka|


Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Multitest

Szkoła Podstawowa

Mateusz Sałata 4c - laureat(opiekun p. Jolanta Górecka)
Kinga Krokosz 6a- wyróżnienie (opiekun p. Bożena Ku¶)
Julia Zawadzka 6c- wyróżnienie (opiekun p. Bożena Ku¶)

Gimnazjum

Nikodem Wspaniały IB- laureat ( opiekun p. Marcin Strzępek)
gratulujemy!!!

04.12.2015 |Bożena Ku¶|


Rok szkolny 2014/2015

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny ,, Logiczne My¶lenie”

1. Kalina Kilian 1b laureata ( opiekun A. Józefowska )
2. Hyzopska Małgorzata 3c laureatka( oiekun Małgorzata Ćwiklińska-Kostu¶)
3.Anna Baj 3c laureatka (oiekun Małgorzata Ćwiklińska-Kostu¶)
4.Mateusz Sałata 3c laureat ( oiekun Małgorzata Ćwiklińska-Kostu¶)
5.Natalia Pogorzelska 3b laureatka ( opiekun A. Czarnecka – Majkut )
6. Wiktoria Wi¶niewska 1b wyróznienie (opiekun A. Józefowska )
7. Hanna Gralak 1b wyróznienie (opiekun A. Józefowska )
8.Maja Bagińska 1b wyróznienie (opiekun A. Józefowska )

25.06.2015 |Agnieszka Józefowska|


Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy ,, Zuch”

1.Wiktoria Wi¶niewska 1b laureatka ( opiekun A. Józefowska )
2.Hanna Gralak 1b laureatka ( opiekun A. Józefowska )
3.Maciej Małuj 1b laureat ( opiekun A. Józefowska )
4. Bartłomiej Brożek 1b laureat ( opiekun A. Józefowska )
5.Oliwia Chrz±szcz 3b laureatka ( opiekun A. Czarnecka – Majkut)
6.mateusz Sałata 3c laureat ( opiekun Małgorzata Ćwiklińska – Kostu¶)

25.06.2015 |Agnieszka Józefowska|


WYNIKI MISTRZA RACHUNKU PAMIĘCIOWEGO

KLASA 5a

 1. Martyna Binek 79
 2. Amelia Litewczuk 78
 3. Kinga Krokosz 76

KLASA 5b
 1. Filip Wspaniały 78
 2. Radosław Dorecki 76
 3. Paweł Gierlotka 75

KLASA 5c
1. Daniel Giel 80 2. Oskar Oczadły 75 2. Marek Sikora 75 3. Julia Zawadzka 74
KLASA 6a
 1. Julia Chodanionek 80
 2. Julia Wróbel 77
 3. Magdalena Górska 73

01.06.2015 |Bożena Ku¶|


WYNIKI FINAŁU MISTRZA MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015

KLASY CZWARTE

 1. Kacper Chmura
 2. Emilia Słabosz
 3. Bartosz Rogowski

KLASY PIˇTE
1. Filip Wspaniały 2. Martyna Binek 3. Kinga Krokosz 3. Radosław Dorecki
KLASY SZÓSTE
1. Igor Żmuda 2. Grzegorz Baj 3. Karolina Niedbał 3. Nikodem Wspaniały
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Organizatorzy konkursu: Teresa Jurczyga, Alicja Michalska i Bożena Ku¶

01.06.2015 |Bożena Ku¶|


JEDEN Z DZIESIĘCIU

JEDEN Z DZIESIĘCIU to konkurs międzyszkolny organizowany przez Szkołę Podstawow± nr 35 w Tychach. Polega on na udzielaniu szybkich odpowiedzi na pytania z matematyki i przyrody. Uczeń klasy pi±tej Daniel Giel wzi±ł udział w tym konkursie i dzielnie reprezentował nasz± szkołę, odpadaj±c tuż przed finałem. Wiedza, która się wykazał była imponuj±ca. Gratulujemy!

29.05.2015 |Bożena Ku¶|


WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MARATON MATEMATYCZNY

III miejsce zdobyli następuj±cy uczniowie:

Słabosz Kinga kl. 4 d - op. p. J. Górecka
Chmura Kacper kl. 4 c - op. p. T. Jurczyga
Mróz Tymoteusz kl. 4 d - op. p. J. Górecka

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

22.05.2015 |Teresa Jurczyga|


WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO KANGUR

Wyróżnienie zdobyli następuj±cy uczniowie:
Mróz Maciej kl. 2 c - op. S. Mirowska- Kalisz
Sałata Mateusz kl. 3 c - op. M. Ćwiklińska - Kostu¶
Łakota Wojciech kl. 4 d - op. J. Górecka
Słabosz Emilia kl. 4 d - op. J. Górecka
Cie¶lińska Amelia kl. 4 d - op. J. Górecka
Dorecki Radosł±w kl. 5 b - op. B. Ku¶
Wspaniały Filip kl. 5 b - op. B. Ku¶
Komorowski Kacper kl. 5 d - op. E. Chwalczyk
Krokosz Kinga kl. 5 b - op. B. Ku¶
Wspaniały Nikodem kl. 6 b - op. T. Jurczyga
Matlak Agata kl. 6 c - op. T. Jurczyga

22.05.2015 |Teresa Jurczyga|


Dnia 4 marca 2015r. został przeprowadzony w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego GALILEO

Oto wyniki:

Klasy czwarte:
E. Pietraszczyk-kl. 4a – laureatka (op. D. Wosz)
Z. Torbus-kl. 4a – laureatka (op. D.Wosz)
Z. Przyłucka-kl. 4a – laureatka (op. D. Wosz)
M. Jędryczka-kl. 4a – laureatka (op. D.Wosz)
N. Ty¶kiewicz-kl. 4a – wyróżnienie (op. D.Wosz)
D. Le¶nik-kl. 4b – wyróżnienie (op. M. Kuta)
N. G±sior-kl. 4c – wyróżnienie (op. M. Kuta)
K. Nawrocki-kl. 4b – wyróżnienie (op. M. Kuta)
E. Słabosz-kl. 4d – wyróżnienie (op. R. Zbroińska)

Klasy pi±te:
K. Krokosz-kl. 5a – laureatka (op. D. Wosz)
M. Franczak-kl. 5c – wyróżnienie (op. D. Wosz)
Z. Kłap-kl. 5a – wyróżnienie (op. D. Wosz)
M. Binek-kl. 5a – wyróżnienie (op. D. Wosz)
D. Giel-kl. 5c – wyróżnienie (op. D. Wosz)
J. Zawadzka-kl. 5c – wyróżnienie (op. D. Wosz)
J. Osuch-kl. 5d – wyróżnienie (op. R. Zbroińska)

Klasy szóste:
D. Brożek-kl. 6c – wyróżnienie (op. R. Zbroińska)

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wyników!

29.04.2015 |Danuta Wosz|


Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego OLIMPUS

Radosław Dorecki - tytuł laureata (opiekun p. Andrzej Stachurka)

29.04.2015 |Andrzej Stachurka|


Ogólnopolski konkurs języka angielskiego ALBUS

Antoni Viscardi - tytuł laureata (opiekun p. Andrzej Stachurka)
Radosław Dorecki - wyróżnienie (opiekun p. Andrzej Stachurka)
Piotr Duszyński - wyróżnienie (opiekun p. Andrzej Stachurka)

29.04.2015 |Andrzej Stachurka|


Dnia 15.10.2014r. odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego – MULTITEST.

Oto wyniki:
szkoła podstawowa
Klasy pi±te:

Mirosław Franczak – kl.5c – laureat (opiekun p. D.Wosz)
Nikola Zadylak – kl.5a – laureatka (opiekun p. D.Wosz)
Daniel Giel – kl. 5c – laureat (opiekun p. D.Wosz)
Kinga Krokosz – kl.5a – wyróżnienie (opiekun p. D.Wosz)
Jakub Osuch – kl.5d – wyróżnienie (opiekun p. R. Zbroińska)

Klasy szóste:

Karolina Niedbał – kl.6c – laureatka (opiekun p. R. Zbroińska)
Gratulujemy!!!

05.12.2014 |Danuta Wosz|


WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO - MULTITEST w roku szkolnym 2014/2015

szkoła podstawowa klasy 5

Kinga Krokosz - laureat ( opiekun p.Bożena Ku¶ )
Daniel Giel - laureat ( opiekun p.Bożena Ku¶ )
Radosław Dorecki - laureat ( opiekun p.Bożena Ku¶ )
Martyna Binek - wyróżnienie ( opiekun p.Bożena Ku¶ )
Oskar Oczadły - wyróżnienie ( opiekun p.Bożena Ku¶ )
Filip Wspaniały - wyróżnienie ( opiekun p.Bożena Ku¶ )
Mirosław Franczak - wyróżnienie ( opiekun p.Bożena Ku¶ )
Kacper Komorowski - wyróżnienie ( opiekun p.Ewa Chwalczyk )
klasy 6

Dawid Brożek - wyróżnienie ( opiekun p.Teresa Jurczyga )
Grzegorz Baj - wyróżnienie ( opiekun p.Jolanta Górecka )

gimnazjum

klasy I
Aleksandra Fijołek - wyróżnienie ( opiekun p.Izabela Grabowska )
klasy II

Samuel Nosidlak - wyróżnienie ( opiekun p.Izabela Grabowska )
Paulina Tokarz - wyróżnienie ( opiekun p.Izabela Grabowska )
Jakub Ł±cki - wyróżnienie ( opiekun p.Izabela Grabowska )
Daniel Kowalik - wyróżnienie ( opiekun p.Izabela Grabowska )
Gratulujemy!!!

01.12.2014 | Bożena Ku¶ |


Rok szkolny 2013/2014

Wyniki szkolnego konkursu Mistrz Matematyki.

Klasy czwarte:

1. Kacper Komorowski 4 d
1. Filip Wspaniały 4 b
2. Radosław Dorecki 4 b
3. Julia Zawadzka 4 c

Klasy pi±te:

1. Grzegorz Baj 5 d
2. Karolina Niedbał 5 c
3. Dawid Brożek 5 c
3. Alan Walter 5 c

Klasy szóste:

1. Aleksandra Fijołek 6 c
2. Michalina Augustyniak 6 d
3. Bolesław Dzięgielewski 6 d

Gratulujemy!!!

16.06.2014 | Alicja Michalska |


Ogólnopolski konkurs przedmiotowy Zuch

Zofia Przyłucka 3b - laureat (opiekun Agnieszka Józefowska)
Dominik Le¶nik 3b - laureat (opiekun Agnieszka Józefowska)
Magdalena Jędryczka 3b - laureat (opiekun Agnieszka Józefowska)
Zuzanna Torbus 3b - laureat (opiekun Agnieszka Józefowska)
Emilia Pietraszczyk 3b - laureat (opiekun Agnieszka Józefowska)
Julia Musiał 3b - laureat (opiekun Agnieszka Józefowska)

16.06.2014 | Agnieszka Józefowska |


Ogólnopolski konkurs matematyczny Logiczne My¶lenie

Mateusz Sałata 2c - laureat (opiekun Małgorzata Ćwiklińska - Kostu¶)
Korneliusz Nawrocki 3a - laureat (opiekun Patrycja Ryrak)
Krzysztof Machała 3a - wyróżnienie (opiekun Patrycja Ryrak)
Aleksandra Rowicka 3a - wyróżnienie (opiekun Patrycja Ryrak)
Amelia Pasek 3a - wyróżnienie (opiekun Patrycja Ryrak)
Dominik Le¶nik 3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
Magdalena Jędryczka - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
Zuzanna Torbus 3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
Emilia Pietraszczyk3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
Julia Musiał 3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
Zofia Przyłucka 3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)

16.06.2014 | Agnieszka Józefowska |


Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa Olimpusek

Zofia Przyłucka 3b - laureat (opiekun Agnieszka Józefowska)
Julia Musiał 3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
Zuzanna Torbus 3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
Emilia Pietraszczyk 3b -wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
Magdalena Jędryczka 3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)

16.06.2014 | Agnieszka Józefowska |


Ogólnopolskie Dyktando dla mistrzów i nie tylko

Magdalena Jędryczka 3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
Dominik Le¶nik 3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
Emilia Pietraszczyk 3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
Zofia Przyłucka 3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
Zuzanna Torbus 3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
Roksana ¦wirska 3b - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)

16.06.2014 | Agnieszka Józefowska |


Ogólnopolski Test Ortograficzny

Julia Musiał 3b - laureat ( opiekun Agnieszka Józefowska)
Dominik Le¶nik 3b - laureat (opiekun Agnieszka Józefowska)

16.06.2014 | Agnieszka Józefowska |


WYNIKI konkursu KANGUR MATEMATYCZNY

13.06.2014 | Teresa Jurczyga |


Wyniki konkursu Olimpus z matematyki

Tytuł laureata w konkursie matematycznym Olimpus otrzymali:
klasy czwarte:
Kinga Krokosz, opiekun p .Bożena Ku¶
Martyna Binek, opiekun p. Bożena Ku¶
Amelia Litewczuk, opiekun p. Bożena Ku¶
Daniel Giel, opiekun p. Bożena Ku¶

klasy pi±te:
Grzegorz Baj, opiekun . Jolanta Górecka
Dawid Brożek, opiekun p. Teresa Jurczyga

klasy szóste:

Mirosław Przybulski, opiekun p. Teresa Jurczyga
Michalina Augustyniak, opiekun p. Jolanta Górecka

20.05.2014 | |


"Mistrz Ortografii"

Dnia 15.05.2014r. odbył się szkolny konkurs dla klas czwartych "Mistrz Ortografii"
Wyniki:
I miejsce: Nikola Zadylak i Klaudia Kopczyk z kl.4a - opiekun D.Wosz
II miejsce: Kacper Komorowski z kl.4d - opiekun B. ¦liwińska i Wiktor Mroczka z kl.4b - opiekun D.Wosz
III miejsce: Zuzanna Kłap z kl.4a - opiekun D.Wosz i Julia Zawadzka z kl.4c - opiekun D.Wosz
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

20.05.2014 | Danuta Wosz |


WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ALFIK HUMANISTYCZNY:

Gimnazjum
  *bardzo dobre wyniki w konkursie uzyskali Sylwia Złotecka i Maciej Mołdrzyk z II D - opiekun E. Piasecka
  *najlepszy wynik w szkole (gimnazjum klasy pierwsze) uzyskał Jakub Ł±cki z I B - opiekun M. Piecha
  *najlepszy wynik w szkole (gimnazjum klasy trzecie) uzyskał Tomasz Michalski Z III D - opiekun R. Zbroińska

Szkoła Podstawowa
  *dobry wynik w konkursie uzyskała Karolina Niedbał z 5c - opiekun R. Zbroińska
  *najlepszy wynik w szkole (szkoła podstawowa klasy czwarte) uzyskał Mirosław Franczak z 4c - opiekun D. Wosz
  *najlepszy wynik w szkole (szkoła podstawowa klasy szóste) uzyskał Mirosław Przybulski z 6c - opiekun M. Kuta
GRATULUJEMY!

27.02.2014 | Danuta Wosz |


Ogólnopolski Test Ortograficzny

Dominik Le¶nik - laureat
Julia Musiał - laureatka

21.12.2013 | Agnieszka Józefowska |


Wojewódzki Konkurs Poetycki

18.11.2013r. w Zabrzu miała miejsce uroczysta gala podsumowuj±ca X edycję Antologii Poezji Dziecięcej ( konkurs odbył się w czerwcu 2013r.). I miejsce w kategorii szkół podstawowych w ramach Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego zdobyła Madgalena Jarosz - wtedy uczennica klasy 6a naszej szkoły. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa ¦l±skiego, ¦l±skiego Kuratora O¶wiaty i Prezydenta Miasta Zabrza. To bardzo duże wyróżnienie dla Magdy, gdyż w konkursie brali udział uczniowie z całego województwa ¶l±skiego. Wiersze wszystkich laureatów zostały opublikowane w tomiku poetyckim.
Magda nie jest już uczennic± naszej szkoły, ale dalszych sukcesów w dziedzinie poezji życzy jej była wychowawczyni i opiekun laureatki - Danuta Wosz

27.11.2013 | Danuta Wosz |


Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu MULTITEST z matematyki

Sportowa Szkoła Podstawowa
klasy 4

Kacper Komorowski - laureat (opiekun - p. Ewa Chwalczyk)
Amelia Ltewczuk - laureat (opiekun - p. Bożena Ku¶)
Daniel Giel - wyróżnienie (opiekun - p. Bożena Ku¶)
Miroslaw Franczak - wyróżnienie (opiekun - p. Bożena Ku¶)
Radosław Dorecki - wyróżnienie (opiekun - p. Bożena Ku¶)
Kinga Krokosz - wyróżnienie (opiekun - p. Bożena Ku¶)
klasy 5

Grzegorz Baj - laureat (opiekun - p.Jolanta Górecka)
Alan Walter - wyróżnienie (opiekun - p. Teresa Jurczyga)
Krzysztof Natkański - wyróżnienie (opiekun - p. Teresa Jurczyga)
Karolina Niedbał - wyróżnienie (opiekun - p. Jolanta Górecka)
Julia Chodanionek - wyróżnienie (opiekun - p. Bożena Ku¶)
klasy 6

Mirosław Przybulski - wyróżnienie (opiekun - p. Teresa Jurczyga)
Łukasz Bojarski - wyróżnienie (opiekun - p. Jolanta Górecka)
Karol Tarasiuk - wyróżnienie (opiekun - p. Alicja Michalska)
Łukasz Polakowski - wyróżnienie (opiekun - p. Alicja Michalska)

Sportowe Gimnazjum

klasy I
Paulina Tokarz - laureat (opiekun - p. Izabela Grabowska)
Samuel Nosidlak - laureat (opiekun - p. Izabela Grabowska)
Jakub Ł±cki - laureat (opiekun - p. Izabela Grabowska)
Dominik Rolnik - wyróżnienie (opiekun - p. Izabela Grabowska)

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

27.11.2013 | Admin |


Rok szkolny 2012/2013

Konkurs Olimpus z Matematyki:

Gimnazjum
Tomasz Michalski- klasa II- laureat- opiekun Izabela Grabowska
Szkoła Podstawowa
Dawid Brożek- klasa 4- laureat- opiekun Teresa Jurczyga
Mirosław Przybulski- klasa 5-laureat- opiekun Teresa Jurczyga
Michalina Augustyniak-klasa 5-laureat opiekun- Jolanta Górecka
Jakub Ł±cki- klasa 6- laureat- opiekun Bożena Ku¶
Paulina Tokarz- klasa 6- laureat- opiekun Bożena Ku¶
Dominik Rolnik- klasa 6- laureat- opiekun Bożena Ku¶

26.07.2013 | |


WYNIKI MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI - MATEMATYKA INNEGO WYMIARU (miejsca w rejonie)

2 m. - Paulina Tokarz
4 m. - Daniel Kowalik
5 m. - Dominik Rolnik
6 m. - Jacek Starzyński
7 m. - Jan Gołębski
opiekun - B. Ku¶
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

25.06.2013 | Bożena Ku¶ |


Ogólnopolski konkurs ,,Olimpusek"

1.Le¶nik Dominik - laureat (A. Józefowska)
2Torbus Zuzanna - laureat (A. Józefowska)
3.Pietraszczyk Emilia -laureat (A. Józefowska)
Musiał Julia - laureat (A. Józefowska)

21.06.2013 | Agnieszka Józefowska |


Ogólnopolski konkurs matematyczny ,, Logiczne my¶lenie"

1.Machała Krzysztof - laureat ( B. Ry¶ )
2.Mróz Tymoteusz - laureat (B.Ry¶ )
3.Torbus Zuzanna - wyróżnienie ( A.Józefowska )
4.Musiał Julia - wyróżnienie ( A.Józefowska )
5.Przyłucka Zofia - wyróżnienie ( A.Józefowska )
6.Sokołowska Zuzanna - wyróżnienie ( A.Józefowska )

21.06.2013 | Agnieszka Józefowska |


Ogólnopolski konkurs polonistyczno-matematyczno-przyrodniczy ,,Zuch"

1.Musiał Julia - laureat ( A.Józefowska)

21.06.2013 | Agnieszka Józefowska |


Ogólnopolski Test Ortograficzny

1.Jędryczka Magdalena - laureat (A.Józefowska )
2.Torbus Zuzanna - laureat (A.Józefowska )

21.06.2013 | Agnieszka Józefowska |


Ogólnopolski konkurs polonistyczny ,,Poprawna polszczyzna"

Zuzanna Torbus - finalistka ( A.Józefowska) ( wyjazd do Warszawy - Pałac Kultury i Nauki )

21.06.2013 | Agnieszka Józefowska |


Międzynarodowy konkurs matematyczny ,, Kangurek"

1.Jędryczka Magdalena wynik bardzo dobry (A.Józefowska )
2.Musiał Julia - wyróżnienie (A.Józefowska )
3.Swirska Roksana - wyróżnienie (A.Józefowska )
4.Pietraszczyk Emilia - wyróżnienie (A.Józefowska )
5.Sokołowska Zuzanna - wyróżnienie (A.Józefowska )
6.Machała Krzysztof - wyróżnienie (B.Ry¶ )
7.Mróz Tymoteusz- wyróżnienie (B.Ry¶ )
8.Duszyński Piotr- wyróżnienie (B.Ry¶ )
9.Mróz Bartłomiej- wyróżnienie (B.Ry¶ )
10.Nawrocki Korneliusz- wyróżnienie (B.Ry¶ )

21.06.2013 | Agnieszka Józefowska |


LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII

Daniel Staniek-kl.IIIC - opiekun Alina Bielska
Finali¶ci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych:
J.Polski: Tomasz Pietrucha-kl.IIIC (opiekun Agnieszka Jaromin)
Wiedza o społeczeństwie: Daniel Staniek-kl.IIIC (opiekun Alina Bielska)
Tomasz Pietrucha -kl.IIIC (opiekun Alina Bielska)
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

19.03.2013 | Alina Bielska |


Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny:

Gimnazjum:
* bardzo dobry wynik uzyskał Tomasz Pietrucha z 3C - opiekun - p. A. Jaromin
Szkoła Podstawowa:
* bardzo dobry wynik uzyskał Jakub Ł±cki z 6a - opiekun - p.D.Wosz
* dobry wynik uzyskali: Grzegorz Baj z 4d - opiekun - p. R. Zbroińska,
Karolina Niedbał z 4c - opiekun p. R. Zbroińska
Paulina Tokarz z 6b - opiekun - p. D.Wosz
Gratulujemy!

05.02.2013 | Danuta Wosz |


Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny

2 b
Magdalena Jędryczka - laureat
Zuzanna Torbus - laureat

3 a
Zuzanna Krakowiak - laureat
Nikola Zadylak - laureat
Zuzanna Kłap - laureat
Mirosław Franczak - wyróżnienie
Gratulujemy!

27.12.2012 | Agnieszka Józefowska |


Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Polskiego MULTITEST

szkoła podstawowa
wyróżnienie: Wiktoria Kobuszko-kl.6c-opiekun Danuta Wosz

gimnazjum
klasy I - wyróżnienie: Sylwia Złotecka-opiekun Ewa Piasecka
klasy II - laureat: Bartłomiej Rowicki-opiekun Renata Zbroińska
klasy III - wyróżnienia: Daniel Staniek i Katarzyna Hryniewiecka-opiekun Agnieszka Jaromin
Gratulujemy!

03.12.2012 | Danuta Wosz |


Konkurs Interdyscyplinarny - Język Polski z Elementami Historii.

Informujemy, że dwie uczennice z naszej szkoły zakwalifikowały się do etapu rejonowego, który odbędzie się 7.01.2013r.
Paulina Tokarz-kl.6b - opiekun Danuta Wosz i Marzena Profaska
Karolina Malcharek-kl.6c - opiekun Danuta Wosz i Marzena Profaska
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

03.12.2012 | Danuta Wosz |


KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANI

W dniu 22.11.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 36 odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii. Udział w nim wzięły uczennice klasy 6a - Maja Malcharek i Emilia Skrzypek, zajmuj±c III miejsce.
Gratulujemy!!!

29.11.2012 | Bożena Ku¶ |


Konkurs matematyczny - MATMATRIX

odbył się 14.11.2012r, w Gimnazjum nr 1 w Tychach. W konkursie brali udział uczniowie klas szóstych z 11 tyskich szkół podstawowych. Drużyna w składzie: Samuel Nosidlak (6a) i Jakub Ł±cki (6a) zajęła 1 miejsce w tym konkursie. (opiekun - p.Bożena Ku¶)
Gratulujemy!

29.11.2012 | Bożena Ku¶ |


Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu MULTITEST z matematyki

gimnazjum
klasy II
Tomasz Michalski - laureat (opiekun - p. Izabela Grabowska)
szkoła podstawowa
klasy 4

Alan Walter - laureat (opiekun - p. Teresa Jurczyga)
Dawid Brożek - laureat (opiekun - p. Teresa Jurczyga)
Krzysztof Natkański- laureat (opiekun - p. Teresa Jurczyga)
klasy 5

Mirosław Przybulsk i- laureat (opiekun - p. Teresa Jurczyga)
klasy 6

Samuel Nosidla k- laureat (opiekun - p.Bożena Ku¶)
Jakub Ł±cki - wyróżnienie (opiekun - p.Bożena Ku¶)
Gratulujemy!

29.11.2012 | Bożena Ku¶ |


Konkurs interdyscyplinarny matematyka z elementami przyrody.

Miło nam poinformować, że troje uczniów z naszej szkoły zakwalifikowało się do etapu rejonowego, który odbędzie się 8.01.2013r.
Paulina Tokarz 6b (opiekunowie - p.Iwona Kusinska, p.Bożena Ku¶)
Daniel Kowalik 6c (opiekunowie - p.Iwona Kusinska, p.Bożena Ku¶)
Jakub Ł±cki 6a (opiekunowie - p.Iwona Kusinska, p.Bożena Ku¶)

Gratulujemy i życzymy wytrwało¶ci i pracowito¶ci!

29.11.2012 | Bożena Ku¶ |


KONKURS MIĘDZYSZKOLNY SUPERMAT
Zorganizowany dla uczniów klas pi±tych w Szkole Podstawowej nr 5 w Tychach.
WYNIKI
1 miejsce – Jakub Ł±cki 5a
3 miejsce – Paulina Tokarz 5b i Daniel Kowalik 5c
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

MATEMATYKA INNEGO WYMIARU


W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klas pi±tych przyst±pili do projektu Matematyka Innego Wymiaru. Na portalu internetowym firmy Elitmat, zamieszczono wiele ciekawych zadań . Uczniowieotrzymali swoje konta, na które samodzielnie się logowali i mogli rozwi±zywać różne, ciekawe zadania i łamigłówki. Zadania uczniowie otrzymali również w postaci zbioru zadań. W marcu 2012 roku odbyły się pierwsze Matematyczne Mistrzostwa Polski dzieci i młodzieży. Opiekunem dzieci jest pani Bożena Ku¶.
WYNIKI MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI
Uczniowie zajęli wysokie miejsca w powiecie:
1 miejsce -Karolina Malcharek5c
2 miejsce - Daniel Kowalik 5c
5 miejsce - Paulina Tokarz 5b
5 miejsce - Dominik Rolnik 5b
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

WYNIKI KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY 2012


WYNIKI

IX MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS "PRZYGODY Z MACHEFIM"

- BARTŁOMIEJ ROWICKI, TOMASZ MICHALSKI- III MIEJSCE
ZSSTYCHY.PL

Ogólnopolski Konkurs Zuch

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Machała Krzysztof 1a- LAUREAT (opiekun B. Ry¶)
2. Nawrocki Korneliusz 1a- LAUREAT (opiekun B. Ry¶)
3. Duszyński Piotr 1a- LAUREAT (opiekun B. Ry¶)
4. Jędryczka Magdalena 1b - LAUREAT (opiekun A. Józefowska)
5. Le¶nik Dominik 1b - LAUREAT (opiekun A. Józefowska)
6. Pietraszczyk Emilia 1b - LAUREAT (opiekun A. Józefowska)
7. Musiał Julia 1b - LAUREAT (opiekun A. Józefowska)
8. Wróbel Paulina 1b - LAUREAT (opiekun A. Józefowska)
9. Białkowski Kacper 1b - LAUREAT (opiekun A. Józefowska)
10 Majcherowicz Kacper 1c - LAUREAT (opiekun R.Góral)
11.Wawrzyczek Wiktor 1c - LAUREAT (opiekun R. Góral)


Ogólnopolski Konkurs Logiczne My¶lenie

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA
1 Wróbel Paulina kl.1b– LAUREAT (opiekun A. Józefowska)
2. Ku¶ Daniel kl.1b - LAUREAT (opiekun A.Józefowska)
3. Le¶nik Dominik kl.1b– LAUREAT (opiekun A. Józefowska)
4. ¦wirska Roksana kl.1b– LAUREAT (opiekun A. Józefowska)
5. Ostrowska Roksana kl.1b – WYRÓŻNIENIE (opiekun A. Józefowska)
6 Jędryczka Magdalena kl.1b – WYRÓŻNIENIE (opiekun A. Józefowska)
7 Franczak Mirosław kl.2a – LAUREAT (opiekun E.Ko¶cielny)
8 Zadylak Nikola kl.2a - LAUREAT (opiekun E.Ko¶cielny)
9 Nowak Kamil kl.2a - WYRÓŻNIENIE (opiekun E.Ko¶cielny)

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MIX HUMANISTYCZY

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA
Jakub Ł±cki 5a - laureat (opiekun- Danuta Wosz)
Beata Maruszczyk 5c - wyróżnienie (opiekun- Danuta Wosz)
Daniel Kowalik 5c>- wyróżnienie (opiekun- Danuta Wosz)
Karolina Malcharek 5c - wyróżnienie (opiekun- Danuta Wosz)
Paulina Tokarz 5b - wyróżnienie (opiekun- Danuta Wosz)
Karolina Le¶nik 6d - laureat,(opiekun- Renata Zbroińska)
Sylwia Złotecka 6d - wyróżnienie  (opiekun- Renata Zbroińska)

SPORTOWE GIMNAZJUM
Katarzyna Hryniewiecka 2c - laureat(opiekun- Mariola Piecha)
Daniel Staniek 2c - wyróżnienie (opiekun- Mariola Piecha)
Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA
KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI Z ELEMENTAMI PRZYRODY
SEBASTIAN ANDRAKA (OPIEKUNOWIE: A. MICHALSKA, J. JAKUBOWSKA-MRÓZ)
RYSZARD ZAWIŁA (OPIEKUNOWIE: T. JURCZYGA,K. MAJDA)

SPORTOWE GIMNAZJUM
KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII
TOMASZ PIETRUCHA
KATARZYNA HRYNIEWIECKA
MAŁGORZATA ROLNIK
(OPIEKUN: J.JAKUBOWSKA-MRÓZ)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO
MAGDALENA WĘGLARZ
(OPIEKUN S.DRAGON)

GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM!
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO OLIMPUS 2012
GIMNAZJUM
Klasy 1
Tomasz Michalski – laureat (opiekun Izabela Grabowska)
Klasy 2 Daniel Staniek – laureat (opiekun Ewa Chwalczyk)
SZKOLA PODSTAWOWA
Klasy 4
Mirosław Przybulski – laureat (opiekun Teresa Jurczyga)
Klasy 5
Daniel Kowalik – laureat (opiekun Bożena Ku¶)
Dominik Rolnik – laureat (opiekun Bożena Ku¶)
Samuel Nosidlak – laureat (opiekun Bożena Ku¶)
Paulina Tokarz – laureat (opiekun Bożena Ku¶)
Klasy 6
Ryszard Zawiła – laureat (opiekun Teresa Jurczyga)

Arkadiusz Zbrzeski z IIIb (gimnazjum) uzyskał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Z poprawn± polszczyzn± na co dzień" - opiekun M. Piecha
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu ALFIK HUMANISTYCZNY:
klasy czwarte:
Mirosław Przybulski (IVc) - bardzo dobry wynik - opiekun M.Kuta
klasy pi±te:
Jakub Ł±cki (Va)- bardzo dobry wynik-opiekun D.Wosz
Paulina Tokarz (Vb)- bardzo dobry wynik -opiekun D.Wosz
Daniel Kowalik (Vc) - bardzo dobry wynik - opiekun D.Wosz
Karolina Malcharek (Vc) - dobry wynik - op. D.Wosz

gimnazjum:
Tomasz Pietrucha (IIc)- bardzo dobry wynik - opiekun M.Piecha
Małgorzata Rolnik(IIc) - bardzo dobry wynik - opiekun M.Piecha
Katarzyna Hryniewiecka (IIc)- dobry wynik - opiekun M. Piecha
Sandra Walczak (IIc) - dobry wynik - opiekun M. Piecha
Uczniowie naszej szkoły brali udział w Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii, który odbył sie w Szkole Podstawowej nr 36. Uczestnicy - Robert Andraka, Sebastian Kubas i Ryszard Zawiła (uczniowie klasy VI c) zdobyli w nim III miejsce.
Gratulujemy!
GALERIA ZDJĘĆ

NUDNA MATEMATYKA konkurs organizowany przez Stowarzyszenie z Nauk± w Przyszło¶ć.Eliminacje odbyły się 29.09.2011 r. na wydziale matematyki Uniwersytetu ¦l±skiego. Nasz± szkołę reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum:Daniel Kowalik 5c,Jakub Ł±cki 5a,Tomasz Pietrucha Ic i Daniel Staniek Ic.Do półfinału zakwalifikowali się uczniowie klasy pi±tej:Daniel Kowali i Jakub Ł±cki(opiekun: Bożena Ku¶).Półfinały i finały odbęd± się 16.11.2011 r. na Uniwersytecie ¦l±skim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO MULTITEST 2011
GIMNAZJUM
KLASY 1
TOMASZ MICHALSKI - LAUREAT (OPIEKUN: IZABELA GRABOWSKA)
KLASY 2
TOMASZ PIETRUCHA - WYRÓŻNIENIE (OPIEKUN: EWA CHWALCZYK)
MAŁGORZATA ROLNIK - WYRÓŻNIENIE (OPIEKUN: EWA CHWALCZYK)
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY 4
MIROSŁAW PRZYBULSKI - LAUREAT (OPIEKUN: TERESA JURCZYGA)
MICHAŁ MIKOŁAJCZYK - WYRÓŻNIENIE (OPIEKUN: TERESA JURCZYGA)
KLASY 5
JAKUB ŁˇCKI - LAUREAT (OPIEKUN: BOŻENA KU¦)
DANIEL KOWALIK - LAUREAT (OPIEKUN: BOŻENA KU¦)
SAMUEL NOSIDLAK - WYRÓŻNIENIE (OPIEKUN: BOŻENA KU¦)
KLASY 6
RYSZARD ZAWIŁA - WYRÓŻNIENIE (OPIEKUN: TERESA JURCZYGA)
SEBASTIAN ANDRAKA - WYRÓŻNIENIE (OPIEKUN: ALICJA MICHALSKA)

Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego "MULTITEST":
Szkoła Podstawowa:
klasy czwarte:
 • Michał Mikołajczyk- wyróżnienie - opiekun Monika Kuta
 • Mirosław Przybulski- wyróżnienie - opiekun Monika Kuta
klasy pi±te:
 • Jakub Ł±cki - laureat - opiekun Danuta Wosz
 • Karolina Malcharek - laureat - opiekun Danuta Wosz
 • Beata Maruszczyk - wyróżnienie - opiekun Danuta Wosz
 • Paulina Tokarz - wyróżnienie - opiekun Danuta Wosz
 • Artur Ziaja - wyróżnienie - opiekun Danuta Wosz
 • Daniel Kowalik - wyróżnienie - opiekun Danuta Wosz
Gimnazjum:
Magdalena Węglarz - wyróżnienie - opiekun Sonia Dragon
Miło nam poinformować że laureatami konkursu New Challenge w Państwa szkole zostali uczniowie gimnazjum:
Aleksandra Szczypa - kurs języka angielskiego
Ola Podwika - kupon zniżkowy
Weronika K±cka - Pendrive
Marcin Kacprzycki - Pendrive 4GB
Paulina Goldzik - Pendrive 4GB
Angelika Jedtke _ kupon zniżkowy na kurs języka
Bardzo proszę o poinformowanie ich oraz rodziców o wygranej oraz wręczeniu nagrody w siedzibie Akademii Językowej Open School w Tychach do 10 listopada.
Z poważaniem
Zespół Open School
Akademia Językowa Open School

Rok szkolny 2010/2011

Najlepsi Matematycy w¶ród czwartoklasistów:
(21kB)
opiekun: Bożenka Ku¶
MISTRZ MATEMATYKI:JAKUB ŁˇCKI 4a
WICE-MISTRZ:PAULINA TOKARZ 4b
WICE-MISTRZ:DANIEL KOWALIK 4c Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Puchary i nagrody ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół Sportowych.
Dziękujemy!
(22kB)
Drużyna w składzie: Daniel Kowalik 4c,Dominik Rolnik 4b,Jakub Ł±cki 4a zdobyła wyróżnienie w miejskim konkursie "Maraton Matematyczny".
opiekun: Bożena Ku¶
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
 • Osi±gnięcia w konkursach ogólnopolskich- kształcenie zintegrowane klasy 3
  • ˇ Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny ,"Poprawna polszczyzna"
   • Mateusz Ubowski - wyróżnienie ( opiekun Bożena Ry¶ )
   • Mirosław Przybulski - wyróżnienie ( opiekun Agnieszka Józefowska )
   • Aleksandra Szczypa - wyróżnienie ( opiekun Agnieszka Józefowska )
  • Ogółnopolski konkurspolonistyczno-matematyczny "Sezam"
   • Mateusz Ubowski - wyróżnienie (opiekun Bożena Ry¶ )
   • Mirosław Przybulski - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska )
   • Paweł Pomper- wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska )
   • Maja Chwałek - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska )
   • Michalina Augustyniak - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska )
  • Ogólnopolski konkurs mitologiczny z historii dla klas IV - VI
   • Michał Mikołajczyk - laureat 7m-ce w kraju ( opiekun Agnieszka Józefowska )
   • Mirosław Przybulski 11 miejsce w kraju ( opiekun Agnieszka Józefowska )
  • Ogólnopolski konkurs mix przedmiotowy,"Zuch"
   • Mateusz Ubowski - wyróżnienie (opiekun Bożena Ry¶ )
   • Mirosław Przybulski - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska )
   • Łukasz Szymański - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska )
   • Błażej Danel - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska )
   • Wojtek Hencner - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska )
   • Maja Chwałek - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska )
   • Aleksandra Szczypa - wyróżnienie (opiekun Agnieszka Józefowska)
  • ˇ Ogólnopolski konkurs matematycznyZadania logiczne"
   • Mateusz Ubowski - laureat (opiekun Bożena Ry¶ )
   • Łukasz Bojarski - laureat (opiekun Bożena Ry¶ )
   • Mirosław Przybulski - laureat (opiekun Agnieszka Józefowska )
   • Michalina Augustyniak - laureat (opiekun Agnieszka Józefowska )
   • Bolek Dzięgielewski - wyróżnienie (opiekun Bożena Ry¶ )
   • Maja Chwałek - (opiekun Agnieszka Józefowska )
   • Łukasz Szymański - (opiekun Agnieszka Józefowska )
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "MULTITEST"
  • SSP nr 19
   • Jakub Ł±cki - LAUREAT (opiekun: Bożena Ku¶)
   • Daniel Kowalik - WYRÓŻNIENIE (opiekun: Bożena Ku¶)
   • Sebastian Andraka - LAUREAT (opiekun:Alicja Michalska)
   • Sylwia Złotecka - WYRÓŻNIENIE (opiekun: Teresa Jurczyga)
   • Tomasz Michalski - LAUREAT (opiekun: Jolanta Górecka)
   • Weronika Gawlik - WYRÓŻNIENIE (opiekun: Jolanta Górecka)
  • SG nr 9
   • Tomasz Pietrucha - WYRÓŻNIENIE (opiekun: Ewa Chwalczyk)
   • Krzysztof Ku¶ - WYRÓŻNIENIE (opiekun: Ewa Chwalczyk)
  • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "OLIMPUS"
  • SSP nr 19
   • Daniel Kowalik - LAUREAT 1 MIEJSCE W KRAJU (opiekun: Bożena Ku¶)
   • Jakub Ł±cki - LAUREAT (opiekun: Bożena Ku¶)
   • Agnieszka Polak - LAUREAT (opiekun: Teresa Jurczyga)
   • Sebastian Andraka - LAUREAT (opiekun: Alicja Michalska)
   • Tomasz Michalski - LAUREAT (opiekun: Jolanta Górecka)
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR
  • SSP nr 19
   • Krzysztof Natkański - WYRÓŻNIENIE (opiekun: Agnieszka Czarnecka - Majkut)
   • Mateusz Ubowski - WYRÓŻNIENIE (opiekun:Bożena Ry¶)
   • Mateusz Karwat - WYRÓŻNIENIE (opiekun:Agnieszka Józefowska)
   • Łukasz Bojarski - WYRÓŻNIENIE (opiekun:Bożena Ry¶)
   • Karol Tarasiuk - WYRÓŻNIENIE (opiekun:Bożena Ry¶)
   • Jakub Ł±cki - WYRÓŻNIENIE (opiekun: Bożena Ku¶)
   • Daniel Kowalik - WYRÓŻNIENIE (opiekun: Bożena Ku¶)
   • Paulina Tokarz - WYRÓŻNIENIE (opiekun: Bożena Ku¶)
   • Sebastian Andraka - WYRÓŻNIENIE (opiekun: Alicja Michalska)
   • Piotr Gil - WYRÓŻNIENIE (opiekun: Bożena Ku¶)
   • Agnieszka Polak - WYRÓŻNIENIE (opiekun: Teresa Jurczyga)
     

    11.10.2012 |Admin |