LEGITYMACJA SZKOLNA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2017 r. opłatę za duplikat legitymacji szkolnej w wysokości 9 zł dokonujemy przelewem na konto:
34 1240 1330 1111 0010 7132 0521 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. .
W tytule przelewu podajemy imię, nazwisko oraz klasę.
(Za wydanie pierwszej legitymacji szkoła nie pobiera żadnych opłat)

05.01.2017 |Admin |