KALENDARZ

ZEBRANIA RODZICÓW:

08.09.2016r.
SSP Nr 19 klasy 1-3 - godz. 16.30
SSP Nr 19 klasy 4-6 - godz. 17.00
SG Nr 9 klasy I-III - godz. 18.00

08.12.2016
SSP Nr 19 klasy 1-3 - godz. 16.30
SSP Nr 19 klasy 4-6 - godz. 17.00
SG Nr 9 klasy I-III - godz. 18.00

12.01.2017
SSP Nr 19 klasy 1-3 - godz. 16.30
SSP Nr 19 klasy 4-6 - godz. 17.00
SG Nr 9 klasy I-III - godz. 18.00

02.03.2017
SG Nr 9 klasy III - godz. 18.00

18.05.2017
SSP Nr 19 klasy 1-3 - godz. 16.30
SSP Nr 19 klasy 4-6 - godz. 17.00
SG Nr 9 klasy I-III - godz. 18.00

14.06.2017
SSP Nr 19 klasy 1-3 - godz. 16.30
SSP Nr 19 klasy 4-6 - godz. 17.00
SG Nr 9 klasy I-III - godz. 18.00


KONSULTACJE DLA RODZICÓW  : (czwartki) 16.30 - 18.00


06.10.2016, 03.11.2016, 02.03.2017, 06.04.2017

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12-31.12.2016

Ferie zimowe: 16.01.2017-29.01.2017

Wiosenna przerwa świąteczna:13.04 – 18.04.2017 r.

Próbne egzaminy w gimnazjum: 1-3.02.2017rEgzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- część humanistyczna: 19 kwietnia 2017 r.
- część matematyczno-przyrodnicza:20 kwietnia 2017 r.
- część z języka obcego nowożytnego:21 kwietnia 2017 r.
- termin dodaktowy: 1,2,5.06.2017


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31.10.2016r. (odrabiamy w sobotę 22.10.2016r.)
19.04.2017r.
20.04.2017r.
21.04.2017r.
02.05.2017r. (odrabiamy w sobotę 06.05.2017r.)
16.06.2017r. (odrabiamy w sobotę 03.06.2017r.)


Zakończenie roku szkolnego: 23.06.2017

    1.09.2016 |Admin |