KALENDARZ SZKOLNY

ZEBRANIA RODZICӓW

07.09.2017r.
SSP Nr 19 klasy II-III - godz. 16.30
SSP Nr 19 klasy IV-VII - godz. 17.30
SG Nr 9 klasy II-III - godz. 18.30

14.12.2017 r.
SSP Nr 19 klasy I-III - godz. 16.30
SSP Nr 19 klasy IV-VII - godz. 17.00
SG Nr 9 - godz. 18.00

25.01.2018 r.
SSP Nr 19 klasy I-III - godz. 16.30
SSP Nr 19 klasy IV-VII - godz. 17.00
SG Nr 9 - godz. 18.00

01.03.2018 r.
SG Nr 9 klasy III - godz. 18.00

17.05.2018 r.
SSP Nr 19 klasy I-III - godz. 16.30
SSP Nr 19 klasy IV-VII - godz. 17.00
SG Nr 9 - godz. 18.00

14.06.2018 r.
SSP Nr 19 klasy I-III - godz. 16.30
SSP Nr 19 klasy IV-VII - godz. 17.00
SG Nr 9 - godz. 18.00
Dodatkowe zebrania wg potrzeb.

KONSULTACJE DLA RODZICӓW
( czwartki ) - godz. 16.30 - 18.00
05.10.2017 r., 16.11.2017 r., 01.03.2018 r., 05.04.2018 r.

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- część‡ humanistyczna: 18 kwietnia 2018 r.
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego godz. 11:00

- część‡ matematyczno-przyrodnicza: 19 kwietnia 2018 r.
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9:00
- z zakresu matematyki godz. 11:00

- część‡ z ję™zyka obcego nowożytnego: 20 kwietnia 2018 r.
- na poziomie podstawowym godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym godz. 11:00

termin dodaktowy: 4,5,6 czerwiec 2018 r.

Zimowa przerwa ś›wią…teczna: 23.12.2017-31.12.2017

Ferie zimowe: 29.01.2018-11.02.2018

Wiosenna przerwa ś›wią…teczna:29.03.2018r. 03.04.2018

Próbne egzaminy w gimnazjum: 14-16.02.2018r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 18.04.2018 r. 19.04.2018 r. 20.04.2018 r. 19.06.2018 r.

Zakoń„czenie roku szkolnego: 22.06.2018r.