Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 19 w Tychach rozpoczęła swoja działalność w 1970 r. Przez pierwszy rok mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Tychach, gdyż docelowy budynek był w końcowej fazie budowy. W roku 1971 rozpoczęła swoją działalność już w budynku przy ulicy Niepodległości 190. Szkoła posiadała już wtedy piękny obiekt sportowy wraz z basenem, na którym wkrótce miały rozpocząć treningi dzieci, chcące rozwijać swe predyspozycje sportowe z dziedziny koszykówki oraz pływania. W tamtych latach zakładem opiekuńczym naszej szkoły został "ZREMB", który między innymi ufundował w 1973 roku rzeźbę oraz płaskorzeźbę Kopernika, które można podziwiać do dnia dzisiejszego. W 1975r szkoła otrzymała swój sztandar, co było wielkim wydarzeniem. Szkoła na przestrzeni lat nawiązywała wiele kontaktów do współpracy, między innymi z władzami sportowymi z Halle Neustadt z byłego NRD, gdzie niejednokrotnie wyjeżdżali nasi pływacy na zawody sportowe. Na kartach historii szkoły wpisała się również wizyta japońskich nauczycieli, którzy chętnie wymieniali swoje doświadczenia pedagogiczne. Szkoła już wtedy osiągała sukcesy nie tylko w nauce, ale również w sporcie. Przybywało klas sportowych o profilu pływackim i koszykarskim, były lata gdzie w szkole uczyło się 1800 uczniów, jednak liczba ta nie przeszkadzała w osiąganiu wysokich not w nauce i sporcie. W roku 1982 drużyna koszykarzy zdobyła puchar Śląska a zaraz potem powiększyli swój sukces zdobywając tytuł Mistrza Polski. W 1986 roku I miejsce zdobyły również koszykarki,w XI Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Łodzi. Nie można pominąć tu również sukcesów sportowych pozostałych trenerów, którzy mieli także wysokie osiągnięcia. Nasi pływacy osiągając od lat wysokie miejsca w zawodach kontynuują swe marzenia w Oświęcimskiej, Krakowskiej i Raciborskiej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Szkoła zawsze była zaangażowana w różnego rodzaju akcje charytatywne, między innymi w budowę Centrum Zdrowia Dziecka lub rozbudowę Parku Rekreacji w Chorzowie. Szkoła osiągała coraz to większe sukcesy naukowe i sportowe. Nasi uczniowie uzyskiwali czołowe miejsca w ogólnopolskich olimpiadach naukowych, jak również w szkole przybywało pucharów sportowych. Wielu koszykarzy naszej szkoły gra w zachodnich ligach, między innymi we włoskiej czy francuskiej. W 1999 roku powstało przy Zespole Szkół Sportowych Sportowe Gimnazjum Nr 9 w Tychach. W latach 2007/2008 szkoła przeszła generalny remont budynku i basenu, wyposażono szkołę w nowoczesny sprzęt i meble.

11.10.2012 | Monika Kuta |