EGZAMIN GIMNAZJALNY 201618 kwietnia 2016Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego:
- godz. 9.00 - egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
- godz. 11.00 - egzamin z zakresu języka polskiego
19 kwietnia 2016 Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego:
- godz. 9.00 - egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych
- godz. 11.00 - egzamin z zakresu matematyki
20 kwietnia 2016Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego:
- godz. 9.00 - na poziomie podstawowym
- godz. 11.00 - na poziomie rozszerzonym
Ogólnie o egzaminie gimnazjalnym
Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu

18.08.2016 |Admin |


INFORMATOR
Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

11.10.2012 |Admin |


OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
OKE JAWORZNO

11.10.2012 |Admin |