DYREKCJA SZKOŁY

DYREKTOR:
mgr Jacek Baran

WICEDYREKTORZY:
mgr Jolanta Górecka
mgr Mirosł‚aw Kurbiel