Dyrekcja szkoły

DYREKTOR:
mgr Jacek Baran

WICEDYREKTORZY:
mgr Jolanta Górecka
mgr Mirosław Kurbiel

11.10.2012 |Admin |