SPORTOWA SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 19

im. M. Kopernika w Tychach

LEGITYMACJA SZKOLNA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2017 r. opłatę za duplikat legitymacji szkolnej w wysokości 9 zł dokonujemy przelewem na konto: 1612 4013 3011 1100 1075 0059 72 Bank Pekao.W tytule przelewu podajemy imię, nazwisko oraz klasę. (Za wydanie pierwszej legitymacji szkoła nie pobiera żadnych opłat)

UWAGA

Plan lekcji

OGŁOSZENIA

Zebrania rodziców odbędą się 7 wrzesnia 2017 r. wg. harmonogramu:
klasy 2 - 3 SP godzina 16.30
klasy 4-7 SP godzina 17.30
klasy II -III GIM godzina 18.30.
Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 14 września 2017 roku o godzinie 18.00.

____________